Presentació

El GAP, és una associació de ramaders que té els seus orígens en els anys 70, quan els ramaders per temes sanitaris s’agrupaven a nivell de municipi per impartir determinades pautes sanitàries, és una entitat sense ànim de lucre, que aglutina més de 160 ramaders, de les comarques de les Garrigues i el Pla d’Urgell, fermament compromesos amb el territori que centren la seva activitat, fonamentalment, en la producció de carn de porc.

Entre els nostres principals objectius destaca, en primera instància, la prestació de serveis de gestió i assessorament als nostres associats, a més de realitzar una important tasca de representació dels mateixos i dels interessos del món rural. Així mateix, el GAP s’ocupa de la gestió de les dejeccions ramaderes de les explotacions que es troben adherides al Pla de Gestió Conjunt del qual és titular.

En aquest sentit, el GAP destaca per la seva ferma aposta per millorar i optimitzar la gestió de les dejeccions ramaderes a la base territorial, així com per realitzar una correcta, efectiva, meticulosa i sostenible gestió dels excedents de purins. Per això, compta amb dues plantes pròpies de tractament de les dejeccions ramaderes, VAG i TRACJUSA, situades al terme municipal de Juneda, convertint-se d’aquesta manera, en una associació de referència, especialment en l’àmbit de sector porcí.